DISCLAIMER

Posted on mei 25, 2018, 7:24 am
3 mins

Thrillers & More, 24 mei 2018 (gewijzigd: 19 februari 2021)

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Intellectuele Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Thrillersandmore.com, tenzij anders vermeld. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met mij opnemen.

Beperking Aansprakelijkheid
Thrillersandmore.com aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website – waaronder de werking en/of het gebruik van, en de informatie – waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden
De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Thrillersandmore.com kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Toepasselijk Recht
Onder voorbehoud van alle rechten.

Affiliate links

Wij zijn lid van het Partnerprogramma van Bol.com, Bazarow en Libris/Blz. Wanneer je op de Bol.com of Bazarow of Libris link klikt, verlaat je onze site en kom je op de website van de partner. Doe je een aankoop, dan krijgen wij een klein percentage (zo’n 5%) van de uiteindelijke aankoop. Onze link zorgt niet voor een prijsverhoging, wij linken alleen naar producten die relevant zijn voor Thrillers & More, zoals boeken in onze recensies.

Nextory: Wij hebben affiliate link met Nextory Lees en Luisterboeken. Wanneer je een abonnement neemt op Nextory krijgen wij een kleine vergoeding voor elk nieuwe abonnee die zich via onze link heeft aangemeld.

Afbeeldingen

Wij proberen zo zorgvuldig en compleet mogelijk om te gaan met afbeeldingen. De afbeeldingen in onze berichten komen zoveel mogelijk auteursrechtvrij van Pixabay.com of foto’s door onszelf gemaakt. Auteurfoto’s, boekcovers, etc, komen zoveel mogelijk van de website van de uitgever of van de auteur. Toegestuurde foto’s via uitgeverijen of auteurs dienen copyright vrij te zijn of met naam en toenaam benoemd zijn.

Copyright, indien van toepassing, wordt aangegeven, zolang dit bij ons bekend is. Indien er auteursrecht rust op een afbeelding kunt u dit aangeven via info@thrillersandmore.com en zullen wij op verzoek de foto direct verwijderen of hiervan in goed overleg de vermelding toevoegen.