PRIVACYBELEID

Posted on mei 24, 2018, 7:30 am
13 mins

Thrillers & More, 24 mei 2018 (gewijzigd augustus 2022)

Privacybeleid

Thrillers & More verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Thrillers & More
info@thrillersandmore.com
www.thrillersandmore.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thrillers & More verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thrillersandmore.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Nextory

Volg onderstaande links om te zien welke gegevens Nextory gebruikt in het geval je gebruik maakt van onze partnerlink

https://adtraction.com/about-us/exhibit-1-personal-data-processing-agreement

https://adtraction.com/about-us/publisher-agreement

https://adtraction.com/about-us/exhibit-2-data-processing-agreement

https://adtraction.com/about-us/exhibit-3-data-processing-agreement

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thrillers & More verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van het Thrillers & More magazine; hiervoor dien je je expliciet te hebben aangemeld via het doorgeven van je e-mailadres. Afmelden voor het magazine kan te allen tijde via de afmeldknop in de mailing of via info@thrillersandmore.com
 • Om je te e-mailen indien dit nodig is om bijvoorbeeld contact op te nemen na een winactie.
 • Thrillers & More analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Thrillers & More volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thrillers & More neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thrillers & More) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thrillers & More bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en e-mailadres (eventueel adres):

Wanneer je meedoet aan een winactie, stuur je een geldige naam en e-mailadres via een e-mail aan info@thrillerandmore.com. Deelnemers die onvolledige informatie sturen worden buiten beschouwing gelaten. Deelnemers met 2 of meer aliassen worden automatisch met alle ingestuurde mailadressen buiten beschouwing gelaten, tenzij in overleg met en een door de deelnemer op te geven actief mailadres met een maximum van 1 mailadres per persoon per huishouden. Deelnemers die meespelen met meer dan 1 verblijfadres worden buiten beschouwing gelaten. Deelnemers die meedoen via een automatische gegenereerde mailing van een winactiewebsite worden buiten beschouwing gelaten.
Nadat het gewonnen boek/pakket is opgestuurd, bewaard Thrillers & More alle e-mails van de deelnemers gedurende een periode van een jaar. Namen, adresgegevens en emailadressen worden geregistreerd met als doel een zo eerlijk mogelijke winactie te organiseren namens de uitgeverijen en elke deelnemer evenveel kans te geven.

 • Naam en e-mailadres (reacties op website):

Wanneer je een reactie geeft op www.thrillersandmore.com laat je je naam, e-mailadres en IP-adres achter. Het ingevoerde e-mailadres en IP-adres op berichten worden niet gebruikt door Thrillers & More. De reacties (en daarmee de persoonsgegevens) blijven bewaard zolang het artikel online staat.

Meer informatie over het privacybeleid van WordPress.

 • IP-adres

Wanneer je op Thrillers & More komt, wordt het IP-adres opgeslagen door Google Analytics. Deze wordt geanonimiseerd. En blijft 14 maanden bewaard.

 • Overige persoonsgegevens via correspondentie:

Wanneer je mailt met een vraag, dan geef je Thrillers & More persoonsgegevens. Deze worden bewaard zolang als noodzakelijk is. Zakelijke contacten worden opgeslagen in een online adresboek. Thrillers & More gebruikt een Google account voor mailverkeer. E-mailadressen worden niet aan derden doorgegeven, woonadressen worden enkel aan de desbetreffende uitgever of auteur doorgegeven ten behoeve van winacties en na ontvangst van de gewonnen boeken wordt alle correspondentie verwijderd.

Er wordt gebruikgemaakt van Google.com. Meer informatie over het privacybeleid van Google.

 • Locatiegegevens:

Je locatie wordt opgeslagen. Hiermee kan een beter beeld worden gevormd van de bezoeker. Dit heeft als functie om de website te verbeteren en aan te passen.

Deze gegevens bestaan alleen uit het land, waar je vandaan komt. En blijft 14 maanden bewaard.

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website:

Thrillers & More slaat de activiteiten van bezoekers op. Hiermee kan de website worden verbeterd.

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk):

Vanuit Thrillers & More kun je naar onze social mediakanalen gaan of naar Bol.com. Deze gegevens worden geregistreerd.

 • Internetbrowser en apparaat type:

Thrillers & More analyseert de gegevens over de browser en het apparaat type. Hiermee kan de website worden verbeterd of aangepast. En blijft 14 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thrillers & More verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thrillers & More blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Thrillers & More heeft een overeenkomst met Google Analytics en de hostingpartij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thrillers & More gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thrillers & More gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Post View Counter

Naam: pvc_visits[0]

Functie: Bijhouden hoevaak een post wordt bekeken

Bewaartermijn: variabel

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga, _gid, _gat,

Functie: Analytische cookie die het websitebezoek meet.

Bewaartermijn: 14 maanden

Cookie: bp-activity-oldestpage

Functie: Deze cookie onthoudt op welke pagina de ‘load more’ functie is gebleven.

Google Analytics

Uw gegevens worden anoniem gedeeld met Google Analytics. De gegevens worden geanalyseerd met behulp van Google Analytics. Thrillersandmore.com heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Bij het delen van de gegevens wordt een deel van uw IP-adres achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat de gegevens niet kunnen worden herleid en dat deze gegevens niet worden gebruikt door derden. De functie Gegevens delen met Analytics is uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt door Google in combinatie met andere Google-diensten. En blijft 14 maanden bewaard.

Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thrillers & More en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thrillersandmore.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Thrillers & More wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thrillers & More neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thrillersandmore.com

Klik hier voor de disclaimer