Hoewel de jaarwisseling al meer dan twee weken achter ons ligt, wil ik de lezers van deze column toch het beste wensen voor 2018. Voor mij is dat overigens niet aan een datum gebonden, want ik wens iedereen die dat in mijn ogen verdient elke dag het allerbeste.

Horror
Nee, LetterRijn gaat dit genre niet uitgeven. Januari is de maand voor het jaarlijkse horrorklusje. De voorraad moet geïnventariseerd, de royalty’s berekend en ook administratief dient het voorgaande jaar te worden afgesloten. Ik ben er geen fan van en vermaak me duizend malen beter met het redigeren van een manuscript, het maken van boekleggers en de opmaak van covers.

Februari Meedogenloos
Als eerder aangekondigd komt het eerste boek van 2018 een maand eerder uit dan dat we binnen LetterRijn tot nu toe gewend waren. Daar waar de aftrap voorheen in maart werd gegeven, zal dat met ingang van 2018 in februari al het geval zijn. Noteer alvast maar in je agenda dat Meedogenloos, de thriller van J. Sharpe en Melissa Skaye, op 22 februari wordt gepresenteerd bij Boekhandel Stumpel, Grote Noord 81 in Hoorn en dat iedereen vanaf 18:45 uur van harte welkom is.

Uitbreiding fondsen en proeflezers gezocht
Vanaf nu zal LetterRijn naast Young Adults en thrillers ook romans gaan uitgeven. Ook in dat genre zijn goede manuscripten voortaan welkom. Omdat het bestand met proeflezers vooral op de twee eerstgenoemde genres is ingericht, zijn nieuwe aanmeldingen voor het proeflezen van romans van harte welkom. Voel jij er iets voor, stuur dan een mail naar proeflezen@letterrijn.nl Hoewel het onbezoldigd werk is, is het wel zo dat je, indien het door jou gelezen manuscript wordt uitgegeven, na de presentatie een gesigneerd exemplaar ontvangt.

Wat er verder in het vat zit
Later deze maand zullen de verkende gesprekken worden hervat met een thrillerauteur die bij een aantal van jullie al wel bekend is. Ik ga uiteraard geen naam noemen en kom er nog op terug indien we met elkaar in zee gaan.

Op zaterdag 13 januari hebben Bianca Nederlof en ik eindelijk onze handtekeningen gezet onder het contract van Ondenkbaar. Diezelfde middag hebben we de laatste correcties doorgenomen en daarmee is het boek zo goed als klaar om voor een proefdruk te worden opgeleverd. Het tekenen van het contract, zie ook de foto, was dus nét geen mosterd na de maaltijd.

De eerder gememoreerde onderhandelingen met een Young Adult-auteur zijn succesvol verlopen en zal in september resulteren in een nieuw boek van Latoya Moirae.

Tot slot liggen er ook nog twee beloftevolle manuscripten bij de proeflezers, waarvan een van de hand van een voor LetterRijn nieuwe auteur.

Tot de volgende keer!

Theo van Rijn

Leave a Reply

  • (not be published)